Open the FEB's site   Open the VOKA's site   Open the UWE's site   Open the UEB/VOB's site 

Go to the european awards site

Sponsored by
 
Go to the Fortis Bank site

 

Media partnership with
 
Get information about Forward, the FEB magazine
 
Ecotips

   

Belgische milieuprijs

De bedrijven in ons land leveren belangrijke inspanningen inzake respect voor het leefmilieu. Milieuzorg is gaan behoren tot één van de belangrijkste prioriteiten van de bedrijfsleiders.

Om de bedrijven aan te moedigen op de ingeslagen weg verder te gaan, organiseren het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), VOKA, de UWE en het VOB, tweejaarlijks een Belgische milieuprijs voor ondernemingen en instellingen die zich onderscheiden hebben door prestaties en / of door een bijzondere actie op het gebied van duurzame ontwikkeling en meer bepaald inzake milieutechnologie - of strategie.

De Belgische laureaten kunnen nadien ons land vertegenwoordigen op de European Business Awards for the Environment, georganiseerd door de Europese Commissie.
 

In de lente 2007 zal de 11de editie van de Belgische milieuprijs gelanceerd worden. Wenst u op de hoogte gehouden te worden van deze nieuwe editie 2007-2008? Stuur dan ons een e-mail. Ook vragen zijn steeds welkom. 

Wenst u als sponsor of mediapartner betrokken te zijn bij de volgende editie? 
Stuur uw gegevens dan naar
lc@vbo-feb.be

Prix belge de l'environnement

Dans notre pays, les entreprises fournissent d'importants efforts en termes de protection de l'environnement. La gestion de ce dernier est devenue une des principales priorités des chefs d'entreprise.

Afin d'encourager les entreprises à poursuivre dans cette voie, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), l'UWE, l'UEB et VOKA organisent tous les deux ans un Prix belge de l'environnement, destiné aux entreprises et institutions qui se sont distinguées par des performances et/ou des actions particulières dans le domaine du développement durable et, plus précisément, dans celui des technologies ou stratégies environnementales.

Les lauréats belges peuvent ensuite représenter notre pays aux European Business Awards for the Environment, organisés par la Commission européenne.

La 11ème édition du Prix belge de l'environnement sera lancée au printemps 2007. Si vous souhaitez être informé de cette édition 2007-2008, veuillez nous envoyer un e-mail. Vos questions sont également les bienvenues.

Vous souhaitez être associé à la prochaine édition comme sponsor ou partenaire médiatique ? 
Envoyez-nous vos coordonnées à
lc@vbo-feb.be

   
 
Nederlands Français